നഗരത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവന് പുല്ലുവില കല്പിച്ച് കോട്ടയം നഗരസഭ ; കോവിഡ് പടർന്ന് പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ആംബുലൻസ് എങ്കിലും വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുവാൻ കോടികണക്കിന് രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുള്ള നഗരസഭ തയ്യാറല്ല; ജനങ്ങളുടെ ജീവന് പട്ടിയുടെ വില പോലുമില്ല ; മുൻ നഗരസഭാ കൗൺസിലർ എൻ.എസ് ഹരിചന്ദ്രനെ കൊലക്ക് കൊടുത്തതും നഗരസഭയുടെ അനാസ്ഥ തന്നെ

സ്വന്തം ലേഖകൻ   കോട്ടയം: കോവിഡ് പടർന്ന് പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നഗരത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവന് പുല്ലുവില കല്പിച്ച് കോട്ടയം നഗരസഭ. ഓരോ ദിവസവും ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്യുന്നത് കോട്ടയം നഗരസഭാ പരിധിയിലാണ്.     രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങളുള്ള കോട്ടയം നഗരസഭയിൽ കോവിഡ് ആവശ്യത്തിന് ഓടുവാൻ ഒരു ആംബുലൻസ് പോലുമില്ല. കോവിഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആംബുലൻസിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപ വേണമെങ്കിലും ചിലവഴിച്ചോളാൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം ഉള്ളപ്പോഴാണ്, കോടിക്കണക്കിന് രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുള്ള കോട്ടയം നഗരസഭാ ഒരു ആംബുലൻസ് വാടകയ്ക്ക് […]