കുടമാളൂർ കരോട്ടുപറമ്പിൽ മോഹനൻ (62) നിര്യാതനായി.

കുടമാളൂർ കരോട്ടുപറമ്പിൽ മോഹനൻ (62) നിര്യാതനായി.

Spread the love

 

കുടമാളൂർ :കരോട്ടുപറമ്പിൽ മോഹനൻ (62) നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം ഇന്ന് (28-03-2024) 4ന് വീട്ടുവളപ്പിൽ.

ഭാര്യ: വിജയമ്മ മോഹൻ. മക്കൾ: അർജുൻ മോഹൻ, അനന്ദു മോഹൻ, ആദിത്യൻ മോഹൻ.