ജി 20 ഉച്ചകോടി;കുമരകത്ത് ഒരുക്കം തകൃതി; ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ കാർത്തിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ വിലയിരുത്തി

സ്വന്തം ലേഖകൻ കോട്ടയം : ഈ മാസം അവസാനം ആരംഭിക്കുന്ന ജി 20 ഉച്ചകോടിയോടനുബന്ധിച്ചുഉള്ള സുരക്ഷാ മുന്‍കരുതലുകള്‍ വിലയിരുത്തി; സന്ദര്‍ശനം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ കാർത്തിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ മാസം അവസാനം ആരംഭിക്കുന്ന ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിയോടനുബന്ധിച്ചുഉള്ള സുരക്ഷാ മുന്‍കരുതലുകള്‍ വിലയിരുത്തി. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ കാർത്തിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സന്ദര്‍ശനം. ജി .20 സെക്യൂരിറ്റി ഡിവിഷൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഭാവ്ന സക്സേന ഐ.പി.എസ്, ജി 20 സെക്യൂരിറ്റി ഡിവിഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ഇമ് ലി വബാങ്ങ് , എം ഇ എ […]