തങ്കമ്മ രാഘവൻ നിര്യാതതയായി

തേർഡ് ഐ ബ്യൂറോ

അയ്മനം: അയ്മനം പൂന്ത്രക്കാവ് മാനടത്തുശ്ശേരിയിൽ പി എൻ രാഘവന്റെ(കുട്ടപ്പൻ) ഭാര്യ തങ്കമ്മ(70) നിര്യാതയായി.സംസ്കകാരം 9-10-2021 രാവവിലെ 10 am ന്.
മക്കൾ: പ്രിയ,പ്രസന്നൻ
മരുമക്കൾ: ഷാജി,സിന്ധു