ചന്ദ്രികയെ പൊലീസിലെടുത്തു

ചന്ദ്രികയെ പൊലീസിലെടുത്തു

സ്വന്തം ലേഖകൻ

തൃശ്ശൂർ: അട്ടപ്പാടിയിൽ മോഷണകുറ്റം ആരോപിച്ച് ആൾക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊന്ന മധുവിന്റെ സഹോദരി ചന്ദ്രിക ഇന്നുമുതൽ കേരള പൊലീസിൽ. സ്‌പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്‌മെൻറ് വഴി പൊലീസിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത ചന്ദ്രിക അടക്കമുള്ള 74 പേർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് നിയമന ഉത്തരവ് കൈമാറും. ആദിവാസി യുവതി യുവാക്കളെ സേനയിലേക്ക് സ്‌പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്‌മെൻറ് വഴി നിയമനം നടത്താൻ നിയമന ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേഗഗതി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അഭ്യസ്ത ിദ്യരുടേയും കായികക്ഷമതയുള്ളവരുടെയും പട്ടിക കളക്ടർമാർ തയ്യാറാക്കി. അതിൽ നിന്നും അഭിമുഖം നടത്തിയാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തെരെഞ്ഞെടുത്തത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.