സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ കുറവ്: വില കുറഞ്ഞത് 15 രൂപ: കോട്ടയത്തെ സ്വർണ വില ഇങ്ങനെ

സ്വന്തം ലേഖകൻ

കോട്ടയം : സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. ഗ്രാമിന് 15 രൂപയാണ് ഇന് കുറഞ്ഞത്. രണ്ടു ദിവസമായി മാറ്റമില്ലാതെ നിന്ന വിലയിലാണ് ഇന്ന് നേരിയ കുറവുണ്ടായത്.
അരുൺസ്
മരിയ ഗോൾഡ് കോട്ടയം -04/09/2020
TODAY GOLD
RATE:4670
പവന് 37360