കോട്ടയം ജില്ലയിൽ അഞ്ച് പുതിയ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണുകൾ; ടിവി പുരത്തും, പുതുപ്പള്ളിയിലും മണിമലയിലും കോട്ടയം നഗരസഭയിലും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ

സ്വന്തം ലേഖകൻ

കോട്ടയം: ടിവി പുരം പഞ്ചായത്ത്- 2, കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി-19, പുതുപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത്-6,11, മണിമല-11 എന്നീ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന വാർഡുകളെ കോവിഡ് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവായി.

ടിവി പുരം പഞ്ചായത്തിലെ 11, 12, 13 വാർഡുകൾ പട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി. നിലവിൽ 23 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളിലെ 53 കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണുകളാണുള്ളത്.

പട്ടിക ചുവടെ(തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാർഡ് എന്ന് ക്രമത്തിൽ)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ
======
1.കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി – 5, 19, 21, 28, 48

2.ഏറ്റുമാനൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി- 1, 3, 4, 9, 10, 12, 14, 15, 24, 25, 27 ,32, 34, 35

3.വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി- 25

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ
======
4.ഉദയനാപുരം- 17

5.ടിവി പുരം-2

6. മറവന്തുരുത്ത്-1

7.പായിപ്പാട് – 11

8.കുറിച്ചി- 1, 15, 20

9.മാടപ്പള്ളി-13

10.തലയാഴം- 14

11.എരുമേലി-20

12.അതിരമ്പുഴ-1, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 22

13. പനച്ചിക്കാട് -6

14. വെച്ചൂർ-6

15. വിജയപുരം-1, 5

16. ആർപ്പൂക്കര-1, 2

17. കൂരോപ്പട – 15

18. പാമ്പാടി – 6, 17

19. കടുത്തുരുത്തി – 3

20. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി – 11

21. കാണക്കാരി – 5

22. പുതുപ്പള്ളി-6, 11

23. മണിമല-11