സ്വർണ്ണ വില വീണ്ടും കൂടി; ഇത്തവണ വർദ്ധിച്ചത് 20 രൂപ; കോട്ടയത്തെ സ്വർണ്ണ വില ഇങ്ങനെ

തേർഡ് ഐ ബ്യൂറോ

കോട്ടയം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണ വില വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു. ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 20 രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. പവന് 160 രൂപയാണ് ഇതോടെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരിടവേളയ്ക്കു ശേഷമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണ വില ഉയരുന്നത്. ജില്ലയിലെ സ്വർണ്ണ വില ഇങ്ങനെ – സ്വർണ്ണവില ഗ്രാമിന് 20രൂപ വർദ്ധിച്ചു
അരുൺസ്
മരിയ ഗോൾഡ് കോട്ടയം -07/09/2020
TODAY GOLD
RATE:4690
പവന് 37520