കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പുതുതായി ഒരു കണ്ടെയെൻമെൻ്റ് സോൺ: പുതിയ കണ്ടെയെൻമെൻ്റ് സോൺ മണർകാട്

തേർഡ് ഐ ബ്യൂറോ

കോട്ടയം: മണർകാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിമൂന്നാം വാർഡ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി  പ്രഖ്യാപിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവായി.

കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി – 14,35, ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റി – 4, 26, ഉഴവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 8 എന്നീ വാർഡുകളെ പട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

നിലവിൽ 26 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളിൽ 39 കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളാണുള്ളത്.

പട്ടിക ചുവടെ(തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാർഡ് എന്ന് ക്രമത്തിൽ)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ
=========

1.കോട്ടയം -20, 32, 42, 47, 48

2. ഈരാറ്റുപേട്ട – 20, 27

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ
=======

3. മീനടം-6, 9

4. വെച്ചൂർ -4

5. കൂരോപ്പട -11

6. കടപ്ലാമറ്റം – 8

7. എരുമേലി- 20, 22

8. പാമ്പാടി -8, 10, 14

9.മാടപ്പള്ളി – 13

10. കുറിച്ചി -1

11.വെള്ളാവൂർ – 10

12.തലയാഴം – 11

13. തൃക്കൊടിത്താനം – 2

14. വിജയപുരം-11

15. പൂഞ്ഞാർ തെക്കേക്കര-1

16. കരൂർ-10,11

17. ആർപ്പൂക്കര-13

18. അയർക്കുന്നം -19

19.തിടനാട് – 9

20. കങ്ങഴ – 7,4

21. ഉദയനാപുരം – 6

22. അയ്മനം -9

23. മുത്തോലി-6

24. അതിരമ്പുഴ-5

25. വാകത്താനം-1,4,6

26. മണർകാട് – 13