പാറത്തോട് മുക്കാലി കുമാരമംഗലം അജയകുമാർ(അനി) നിര്യാതനായി

പാറത്തോട് മുക്കാലി കുമാരമംഗലം അജയകുമാർ(അനി) നിര്യാതനായി

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി : പാറത്തോട് മുക്കാലി കുമാരമംഗലം അജയകുമാർ ( അനി – 45) അന്തരിച്ചു. സംസ്കാരം പിന്നീട് . ഭാര്യ അനിതാ മോൾ പൊടിമറ്റം പടിപ്പുരയ്ക്കൽ കുടുംബാംഗം.

പിതാവ് ബാലകൃഷ്ണൻ. മാതാവ് ലീലമ്മ, മുക്കാലി, പൂതക്കുഴി കുടുംബാംഗം. മക്കൾ ആദിത്യൻ , ഹേമന്ത് , ആയുഷ് . ശിവഗിരി മഠാധിപതി ശ്രീമദ് സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമികളുടെ സഹോദര പുത്രനാണ് .