സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച കെ.എസ്.ഇ.ബി. ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി കെ.എസ്. സജീവിന് യാത്രയയപ്പ് ; സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

സ്വന്തം ലേഖകൻ കോട്ടയം : സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച കെ എസ് ഇ ബി. ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിയും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുമായ കെ.എസ്.സജീവിന് യാത്രയയപ്പ്. 2023 ഫെബ്രുവരി 18ന് 2 മണിക്ക് കോട്ടയം അർബൻ ബാങ്ക് ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ചടങ്ങ് സഹകരണ- രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 1998 മുതൽ KSEB യിലും BSNLലും വീണ്ടും KSEB യിലുമായി കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തോളം തൊഴിലാളി സംഘടനാ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് കണ്ണൂർ, കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ നേതൃത്വമായി പ്രവർത്തിച്ചു […]