ചായ കുടിക്കുമ്പോഴല്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ഏത് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അലനും താഹയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ ഉള്ള ധാർമ്മിക ബോധം അങ്ങേയ്ക്കില്ലേ : മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കെ.ആർ മീര

സ്വന്തം ലേഖകൻ കോഴിക്കോട് : ചായ കുടിക്കുമ്പോഴല്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ഏത് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അലനും താഹയും കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ ഉള്ള ധാർമ്മിക ബോധം മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്കില്ലേ…? മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കെ.ആർ മീര. കോഴിക്കോട് വച്ച് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അലന്റെ മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടുവെന്നും ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങൾ ഒരു മിഥ്യയാണ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ ഒരിക്കലൊന്നു നോക്കിയാൽ മതിയെന്നും കെ.ആർ.മീര ഫെയ്‌സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ജെ.എൻ.യുവിലെ ചെറുപ്പക്കാർ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്തതിൽ ഒന്നു പ്രതിഷേധിക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും […]