കോട്ടയം ജില്ലയിൽ 154 പുതിയ കൊവിഡ് രോഗികൾ; 150 പേർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം; ജില്ലയിലെ കൊവിഡ് ബാധിതർ ഇവർ

സ്വന്തം ലേഖകൻ

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ 154 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിൽ 150 പേർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് വൈറസ് ബാധിച്ചത്. ആകെ 2079 പരിശോധനാ ഫലങ്ങളാണ് പുതിയതായി ലഭിച്ചത്.

കോട്ടയം-16, തിരുവാർപ്പ്-12, ഈരാറ്റുപേട്ട-11 കാണക്കാരി-10, അയർക്കുന്നം-7, കരൂർ, പാമ്പാടി, കുറിച്ചി, മുത്തോലി-6 വീതം, മാടപ്പള്ളി ഏറ്റുമാനൂർ- 5 വീതം എന്നിവയാണ് സമ്പർക്കം മുഖേനയുള്ള രോഗബാധ കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ.

രോഗം ഭേദമായ 115 പേർ കൂടി ആശുപത്രി വിട്ടു. നിലവിൽ 1689 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതുവരെ 4999 പേർ രോഗബാധിതരായി. 3307 പേർ രോഗമുക്തി നേടി.

ജില്ലയിൽ ആകെ 16764 പേർ ക്വാറൻറയിനിൽ കഴിയുന്നുണ്ട്.

*രോഗം ബാധിച്ചവർ*

?? *സമ്പർക്കം മുഖേന ബാധിച്ചവർ*

1.കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ സ്വദേശിനി (22)
2.കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ സ്വദേശിനി (55)
3.കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ സ്വദേശിനി (53)
4.കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ സ്വദേശിനി (32)
5.കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടി (3)
6.കോട്ടയം എസ്.എച്ച് മൗണ്ട് സ്വദേശിനി (38)
7.കോട്ടയം എസ്.എച്ച് മൗണ്ട് സ്വദേശി (55)
8.കോട്ടയം എസ്.എച്ച് മൗണ്ട് സ്വദേശിനി (47)
9.കോട്ടയം താഴത്തങ്ങാടി സ്വദേശി (29)
10.കോട്ടയം പള്ളം സ്വദേശിനി (25)
11.കോട്ടയം സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടി (7)
12.കോട്ടയം വേളൂർ സ്വദേശി (57)
13.കോട്ടയം നാട്ടകം സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടി (1)
14.കോട്ടയം സ്വദേശി (29)
15.കോട്ടയത്ത് താമസിക്കുന്ന അസം സ്വദേശി (28)
16.കോട്ടയം പുത്തനങ്ങാടി സ്വദേശി (50)

17.തിരുവാർപ്പ് സ്വദേശി (43)
18.തിരുവാർപ്പ് സ്വദേശി (37)
19.തിരുവാർപ്പ് സ്വദേശി (47)
20.തിരുവാർപ്പ് സ്വദേശി (41)
21.തിരുവാർപ്പ് കാഞ്ഞിരം സ്വദേശിയായ ആൺകുട്ടി (9)
22.തിരുവാർപ്പ് സ്വദേശി (65)
23.തിരുവാർപ്പ് സ്വദേശി (33)
24.തിരുവാർപ്പ് കിളിരൂർ സ്വദേശിയായ ആൺകുട്ടി (14)
25.തിരുവാർപ്പ് കിളിരൂർ സ്വദേശിനി (8)
26.തിരുവാർപ്പ് കിളിരൂർ സ്വദേശി (38)
27.തിരുവാർപ്പ് കിളിരൂർ സ്വദേശി (37)
28.തിരുവാർപ്പ് കുമ്മനം സ്വദേശിനി (55)

29.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിയായ ആൺകുട്ടി (3)
30.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനി (24)
31.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിയായ ആൺകുട്ടി (2)
32.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശി (11)
33.ഈരാറ്റുപേട്ട നടയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി (58)
34.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനി (32)
35.ഈരാറ്റുപേട്ട നടയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി (55)
36.ഈരാറ്റുപേട്ട അരുവിത്തുറ സ്വദേശിനി (25)
37.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിയായ ആൺകുട്ടി (7)
38.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിയായ ആൺകുട്ടി (6)
39.ഈരാറ്റുപേട്ട നടയ്ക്കൽ സ്വദേശി (29)

40.കാണക്കാരി കളത്തൂർ സ്വദേശിനി ( 24)
41.കാണക്കാരി കളത്തൂർ സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടി (3)
42.കാണക്കാരി കളത്തൂർ സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടി (3)
43.കാണക്കാരി കളത്തൂർ സ്വദേശി (57)
44.കാണക്കാരി കളത്തൂർ സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടി (2)
45.കാണക്കാരി കളത്തൂർ സ്വദേശിനി (32)
46.കാണക്കാരി കളത്തൂർ സ്വദേശിനി (46)
47.കാണക്കാരി കളത്തൂർ സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടി (3)
48.കാണക്കാരി കളത്തൂർ സ്വദേശി (29)
49.കാണക്കാരി കളത്തൂർ സ്വദേശി (32)

50.അയർക്കുന്നം തിരുവഞ്ചൂർ സ്വദേശി (36)
51.അയർക്കുന്നം തിരുവഞ്ചൂർ സ്വദേശിനി (35)
52.അയർക്കുന്നം നീറിക്കാട് സ്വദേശി (34)
53.അയർക്കുന്നം നീറിക്കാട് സ്വദേശി (62)
54.അയർക്കുന്നം നീറിക്കാട് സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടി (4)
55.അയർക്കുന്നം നീറിക്കാട് സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടി (3)
56.അയർക്കുന്നം നീറിക്കാട് സ്വദേശിനി (27)

57.കരൂർ വള്ളിച്ചിറ സ്വദേശി (23)
58.കരൂർ വള്ളിച്ചിറ സ്വദേശി (26)
59.കരൂർ വള്ളിച്ചിറ സ്വദേശി (21)
60.കരൂർ വള്ളിച്ചിറ സ്വദേശി (26)
61.കരൂർ വള്ളിച്ചിറ സ്വദേശിനി (18)
62.കരൂർ വള്ളിച്ചിറ സ്വദേശി (19)

63.പാമ്പാടി സ്വദേശിനി (25)
64.പാമ്പാടി സ്വദേശി (30)
65.പാമ്പാടി സ്വദേശി (23)
66.പാമ്പാടി സ്വദേശിനി (15)
67.പാമ്പാടി സ്വദേശി (62)
68.പാമ്പാടി സ്വദേശി (70)

69.കുറിച്ചി സചിവോത്തമപുരം സ്വദേശിനി (21)
70.കുറിച്ചി സ്വദേശിനി (27)
71.കുറിച്ചി സ്വദേശി (23)
72.കുറിച്ചി നീലംപേരൂർ സ്വദേശി (44)
73.കുറിച്ചി നീലംപേരൂർ സ്വദേശിനി (69)
74.കുറിച്ചി സ്വദേശി (24)

75.മുത്തോലി സ്വദേശി (32)
76.മുത്തോലി സ്വദേശിനി (42)
77.മുത്തോലി പന്തത്തല സ്വദേശിനി (25)
78.മുത്തോലി സ്വദേശിനി (85)
79.മുത്തോലി സ്വദേശി (31)
80.മുത്തോലി സ്വദേശി (58)

81.മാടപ്പള്ളി പുന്നക്കുന്ന് സ്വദേശിയായ ആൺകുട്ടി (6)
82.മാടപ്പള്ളി പുന്നക്കുന്ന് സ്വദേശിനി (36)
83.മാടപ്പളളി സ്വദേശി (36)
84.മാടപ്പളളി അമര സ്വദേശിനി (61)
85.മാടപ്പള്ളി അമര സ്വദേശി (45)

86.ഏറ്റുമാനൂർ പേരൂർ സ്വദേശിനി (31)
87.ഏറ്റുമാനൂർ പേരൂർ സ്വദേശി (17)
88.ഏറ്റുമാനൂർ പേരൂർ സ്വദേശി (72)
89.ഏറ്റുമാനൂർ പേരൂർ സ്വദേശിനി (66)
90.ഏറ്റുമാനൂർ പേരൂർ സ്വദേശിനി (44)

91.ആർപ്പൂക്കര വില്ലൂന്നി സ്വദേശിനി (23)
92.ആർപ്പൂക്കര സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടി (14)
93.ആർപ്പൂക്കര സ്വദേശിനി (27)
94.ആർപ്പൂക്കര സ്വദേശി (54)

95.പായിപ്പാട് പി സി കവല സ്വദേശി (54)
96.പായിപ്പാട് പി സി കവല സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടി (1)
97.പായിപ്പാട് പി സി കവല സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടി (4)
98.പായിപ്പാട് പി സി കവല സ്വദേശി (33)

99.കറുകച്ചാൽ സ്വദേശി (47)
100.കറുകച്ചാൽ സ്വദേശിനി (26)
101.കറുകച്ചാൽ ചമ്പക്കര സ്വദേശി (26)
102.കറുകച്ചാൽ സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടി (11)

103.ചങ്ങനാശേരി ഫാത്തിമാപുരം സ്വദേശിനി (28)
104.ചങ്ങനാശ്ശേരി ഫാത്തിമാപുരം സ്വദേശി (21)
105.ചങ്ങനാശ്ശേരി മറ്റം സ്വദേശിനി (40)
106.ചങ്ങനാശ്ശേരി മറ്റം സ്വദേശിനി (19)

107.മണർകാട് അരീപ്പറമ്പ് സ്വദേശിനി (29)
108.മണർകാട് സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടി (8)
109.മണർകാട് സ്വദേശിനി (67)
110.മണർകാട് അരീപ്പറമ്പ് സ്വദേശി (58)

111.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശിനി (23)
112.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശി (43)
113.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശി (30)
114.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശി (80)

115.മീനടം സ്വദേശി (53)
116.മീനടം വട്ടക്കുന്ന് സ്വദേശി (26)
117.മീനടം വട്ടക്കുന്ന് സ്വദേശി (58)

118.തീക്കോയി നടയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി (59)
119.തീക്കോയി നടയ്ക്കൽ സ്വദേശി (59)
120.തീക്കോയി നടയ്ക്കൽ സ്വദേശിയായ ആൺകുട്ടി (4)

121.വാഴൂർ സ്വദേശി (24)
122.വാഴൂർ സ്വദേശി (73)
123.വാഴൂർ സ്വദേശിനി (45)

124.വിജയപുരം വടവാതൂർ സ്വദേശി (34)
125.വിജയപുരം പാറമ്പുഴ സ്വദേശിനി (30)
126.വിജയപുരം കളത്തിപ്പടി സ്വദേശി (24)

127.എരുമേലി സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടി (13)
128.എരുമേലി സ്വദേശി (43)

129.കടപ്ലാമറ്റം സ്വദേശിനി (31)
130.കടപ്ലാമറ്റം സ്വദേശി (46)

131.കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശി (51)
132.കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശിനി (43)

133.മുണ്ടക്കയം സ്വദേശി (83)
134.മുണ്ടക്കയം സ്വദേശിനി (55)

135.തലപ്പലം പ്ലാശനാൽ സ്വദേശിനി (29)
136.തലപ്പലം പ്ലാശനാൽ സ്വദേശി (30)

137.വെളിയന്നൂർ പുതുവേലി സ്വദേശി (54)
138.കല്ലറ സ്വദേശി (39)
139.കൂട്ടിക്കൽ സ്വദേശി (53)
140.കൊഴുവനാൽ സ്വദേശി (23)
141.മൂന്നിലവ് സ്വദേശിനി (31)
142.മീനച്ചിൽ ഇടമറ്റം സ്വദേശിനി (54)
143.നെടുംകുന്നം സ്വദേശി (62)
144.പൂഞ്ഞാർ സൗത്ത് സ്വദേശി (21)
145.പാലാ സ്വദേശിനി (29)
146.ഉദയനാപുരം നേരേകടവ് സ്വദേശി (44)
147.ഉഴവൂർ സ്വദേശി (48)
148.വാകത്താനം സ്വദേശിനി ( 62 )
149.വാഴപ്പള്ളി ചീരഞ്ചിറ സ്വദേശി (44)
150.ആലപ്പുഴ മാവേലിക്കര സ്വദേശി (61)

?? *സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് എത്തിയവർ*

151.കുവൈറ്റിൽനിന്ന് എത്തിയ പായിപ്പാട് പൂവം സ്വദേശിനി (56)
152.തമിഴ്‌നാട്ടിൽനിന്ന് എത്തിയ എലിക്കുളം സ്വദേശി (50)
153.പശ്ചിമ ബംഗാളിൽനിന്ന് എത്തി തൃക്കൊടിത്താനത്ത് താമസിക്കുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളി (26)
154.പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്ന് എത്തി തൃക്കൊടിത്താനത്ത് താമസിക്കുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളി (28)