സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു: കോട്ടയത്തെ സ്വർണ വില ഇങ്ങനെ

സ്വന്തം ലേഖകൻ

കോട്ടയം : സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും കുറവ്. സ്വർണ്ണവില ഗ്രാമിന് 20രൂപ യും പവന് 160രൂപയും കുറഞ്ഞു.
അരുൺസ്
മരിയ ഗോൾഡ്
20/10/2020
Todays Gold Rate
ഗ്രാമിന് 4670
പവന് 37360