സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല: കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ശനിയാഴ്ചത്തെ സ്വർണ്ണ വില ഇങ്ങനെ

തേർഡ് ഐ ബ്യൂറോ

കോട്ടയം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. രണ്ടു ദിവസമായി വില വർദ്ധിക്കുകയും കുറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ്
സ്വർണ്ണവില ഗ്രാമിന് 15രൂപ കുറഞ്ഞു
അരുൺസ്
മരിയ ഗോൾഡ് 12/09/2020
ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണനിരക്ക്
ഗ്രാമിന്:4725
പവന് : 37800