സ്വർണ്ണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല: കോട്ടയത്തെ സ്വർണ വില ഇങ്ങനെ

സ്വന്തം ലേഖകൻ

കോട്ടയം : സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ വില തന്നെയാണ് ഇന്നും മാർക്കറ്റിൽ കോട്ടയത്തെ വില ഇങ്ങനെ
അരുൺസ്
മരിയ ഗോൾഡ് 16/09/2020
TODAY GOLD
RATE:4770
പവന് 38160