കോട്ടയത്ത് ഇന്ന് 93 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ; 86 പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ : ജില്ലയിൽ ഇന്ന് കൊവിഡ് ബാധിച്ചത് ഇവർക്ക്

സ്വന്തം ലേഖകൻ

കോട്ടയം : ജില്ലയിൽ 93 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിൽ സമ്പർക്കം മുഖേന ബാധിച്ച 86 പേരും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് എത്തിയ അഞ്ചു പേരും വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തിയ എത്തിയ രണ്ടു പേരും ഉൾപ്പെടുന്നു.

കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി10, ചെമ്പ്, പനച്ചിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ8 വീതം, വെച്ചൂർ, കുറിച്ചി, പഞ്ചായത്തുകൾ7 വീതം, മീനടം, തലയാഴം പഞ്ചായത്തുകൾ6 വീതം, വിജയപുരം5, പാറത്തോട്4 എന്നിവയാണ് രോഗബാധ കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ.

ജില്ലയിൽ 49 പേർ രോഗമുക്തരായി. നിലവിൽ 708 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതുവരെ ആകെ 2262 പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചു. 1551 പേർ രോഗമുക്തരായി. വിദേശത്തുനിന്ന് വന്ന 110 പേരും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് വന്ന 111 പേരും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ള 87 പേരും ഉൾപ്പെടെ 308 പേർക്ക് പുതിയതായി ക്വാറന്റയിൻ നിർദേശിച്ചു.

ജില്ലയിൽ നിലവിൽ 9377 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത്.

ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ

സമ്പർക്കം മുഖേന ബാധിച്ചവർ

1.കോട്ടയം കഞ്ഞിക്കുഴി സ്വദേശിനി(49)
2.കോട്ടയം എസ്.എച്ച്. മൗണ്ട് സ്വദേശിനി(16)
3.കോട്ടയത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വ
ദേശി(24)
4.കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ സ്വദേശി(15)
5.കോട്ടയം സ്വദേശി(27)
6.കോട്ടയം സ്വദേശി(50)
7.കോട്ടയം പള്ളം സ്വദേശി(34)
8.കോട്ടയം മൂലവട്ടം സ്വദേശിനി(34)
9.കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ സ്വദേശി(20)
10.കോട്ടയം മൂലവട്ടം സ്വദേശി(71)
11.പനച്ചിക്കാട് ചാന്നാനിക്കാട് സ്വദേശിനി(24)
12.പനച്ചിക്കാട് പൂവന്തുരുത്ത് സ്വദേശിനി(61)
13.പനച്ചിക്കാട് ചാന്നാനിക്കാട് സ്വദേശി(54)
14.പനച്ചിക്കാട് സ്വദേശിനി(76)
15.പനച്ചിക്കാട് സ്വദേശിനി(18)
16.പനച്ചിക്കാട് സ്വദേശിനി(13)
17.പനച്ചിക്കാട് സ്വദേശിനി(47)
18.പനച്ചിക്കാട് സ്വദേശിനി(56)
19.ചെമ്പ് ബ്രഹ്മമംഗലം സ്വദേശിയായ ആൺകുട്ടി(9)
20.ചെമ്പ് ബ്രഹ്മമംഗലം സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടി(13)
21.ചെമ്പ് ബ്രഹ്മമംഗലം സ്വദേശിനി(34)
22.ചെമ്പ് ബ്രഹ്മമംഗലം സ്വദേശിയായ ആൺകുട്ടി(11)
23.ചെമ്പ് സ്വദേശി(90)
24.ചെമ്പ് സ്വദേശിനി(34)
25.ചെമ്പ് ബ്രഹ്മമംഗലം സ്വദേശി(71)
26.ചെമ്പ് സ്വദേശി(31)
27.കുറിച്ചി മലകുന്നം സ്വദേശി(30)
28.കുറിച്ചി മലകുന്നം സ്വദേശി(68)
29.കുറിച്ചി മലകുന്നം സ്വദേശിനി(29)
30.കുറിച്ചി മലകുന്നം സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടി (2)
31.കുറിച്ചി നീലംപേരൂർ സ്വദേശി(36)
32.നേരത്തെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച കുറിച്ചി സച്ചിവോത്തമപുരം സ്വദേശിയുടെ ബന്ധു(38)
33.നേരത്തെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച കുറിച്ചി സചിവോത്തമപുരം സ്വദേശിയുടെ 11 മാസം പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടി
34.വെച്ചൂർ സ്വദേശിനി(30)
35.വെച്ചൂർ സ്വദേശിനി(28)
36.വെച്ചൂർ സ്വദേശിനി(51)
37.വെച്ചൂർ സ്വദേശിനി(57)
38.വെച്ചൂർ സ്വദേശിനി(67)
39.വെച്ചൂർ സ്വദേശി(32)
40.വെച്ചൂർ സ്വദേശി(31)
41.മീനടം സ്വദേശി(32)
42.മീനടം സ്വദേശിനി(61)
43.മീനടം സ്വദേശി(37)
44.മിനടം സ്വദേശി(51)
45.മീനടം സ്വദേശിനി(49)
46.മീനടം സ്വദേശിനി(17)
47.നേരത്തെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച തലയാഴം സ്വദേശിയുടെ ഭാര്യ(42)
48.നേരത്തെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച തലയാഴം സ്വദേശിനിയുടെ മൂത്ത മകൻ(13)
49.നേരത്തെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച തലയാഴം സ്വദേശിനിയുടെ ഇളയ മകൻ(10)
50.തലയാഴം സ്വദേശിനി(34)
51.തലയാഴം സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടി(8)
52.തലയാഴം സ്വദേശി(41)
53.വിജയപുരം സ്വദേശിനി(53)
54.വിജയപുരം സ്വദേശിനി(35)
55.വിജയപുരം വടവാതൂർ സ്വദേശി(14)
56.വിജയപുരം വടവാതൂർ സ്വദേശി(44)
57.വിജയപുരം വടവാതൂർ സ്വദേശിനി(30)
58.പാറത്തോട് സ്വദേശിനി(50)
59.പാറത്തോട് സ്വദേശിനി(25)
60.പാറത്തോട് സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടി(1)
61.പാറത്തോട് സ്വദേശി(27)
62.മണർകാട് സ്വദേശി(27)
63.മണർകാട് സ്വദേശി(30)
64.മണർകാട് സ്വദേശിയായ ആൺകുട്ടി(10)
65.അയ്മനം സ്വദേശി(69)
66.അയ്മനം സ്വദേശി(41)
67.അയ്മനം സ്വദേശി(69)
68.ഉഴവൂർ സ്വദേശി(57)
69.വൈക്കം സ്വദേശിനി(76)
70.വൈക്കം സ്വദേശിനി(48)
71.ഉദയനാപുരം സ്വദേശി(52)
72.ഉദയനാപുരം സ്വദേശിനി(65)
73.ഉദയനാപുരം സ്വദേശി(51)
74.ടിവി പുരം സ്വദേശി(41)
75.പാമ്പാടി വെള്ളൂർ സ്വദേശിനിയായ ദന്ത ഡോക്ടർ(22)
76.കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശി(47)
77.അതിരമ്പുഴ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ജീവനക്കാരനായ തിരുവാർപ്പ് സ്വദേശി(23)
78.ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശിനി(47)
79.മറവന്തുരുത്ത് സ്വദേശിയായ ആൺകുട്ടി(6)
80.കുറവിലങ്ങാട് സ്വദേശി(34)
81.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശി(35)
82.ചങ്ങനാശേരി മാർക്കറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വാഴപ്പള്ളി സ്വദേശി(45)
83.ചേർത്തല സ്വദേശി(39)
84.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശി(50)
85.അതിരമ്പുഴ മാന്നാനം സ്വദേശിനി(26)
86.പത്തനംതിട്ട പഴകുളം സ്വദേശിയായ ആൺകുട്ടി(3)

മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് എത്തിയവർ

87.ജമ്മു കശ്മീരിൽനിന്ന് എത്തിയ നീണ്ടൂർ സ്വദേശി(34)
88.സൗദി അറേബ്യയിൽനിന്നെത്തിയ മീനടം സ്വദേശിനി(42)
89.രാജസ്ഥാനിൽനിന്നെത്തിയ പുതുപ്പള്ളി സ്വദേശി(27)
90.കശ്മീരിൽനിന്ന് വന്ന നീണ്ടൂർ കൈപ്പുഴ സ്വദേശി(36)
91.ബാംഗ്ലൂരിൽനിന്നെത്തിയ വൈക്കം സ്വദേശി(36)

വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തിയവർ

92.ദുബായിൽനിന്നെത്തിയ ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശിനി(37)
93.മസ്‌കറ്റിൽനിന്നെത്തിയ തിരുവാർപ്പ് ചെങ്ങളം സ്വദേശി(26)