വിദ്യാർത്ഥിയുമായി ശാരീരിക ബന്ധം തുടർന്ന മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ ടീച്ചർ വേറെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടി താൽപര്യമുണ്ടോ എന്ന് തിരക്കിയത് അമ്മയറിഞ്ഞു; 53കാരി കോടതിയിൽ എത്തിയത് കാമുകനേക്കാൾ പ്രായം കൂടിയ മകന്റെ കൈ പിടിച്ച്

വിദ്യാർത്ഥിയുമായി ശാരീരിക ബന്ധം തുടർന്ന മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ ടീച്ചർ വേറെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടി താൽപര്യമുണ്ടോ എന്ന് തിരക്കിയത് അമ്മയറിഞ്ഞു; 53കാരി കോടതിയിൽ എത്തിയത് കാമുകനേക്കാൾ പ്രായം കൂടിയ മകന്റെ കൈ പിടിച്ച്

Spread the love

ഒരു അദ്ധ്യാപികയ്ക്ക് എത്രത്തോളം അധ; പതിക്കാൻ സാധിക്കുമോയെന്ന എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ത്രീയാണ് മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ ഡെബോറാഹ് ലോവെ എന്ന 53കാരി. 15കാരനായ വിദ്യാർത്ഥിയുമായി ശാരീരിക ബന്ധം തുടർന്ന അദ്ധ്യാപികയാണിവർ. വേറെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ താൽപര്യമുണ്ടോയെന്ന് ഈ വിദ്യാർത്ഥിയോട് തിരക്കിയ അദ്ധ്യാപികയുമാണിവർ. ഇക്കാര്യം വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അമ്മയറിഞ്ഞതോടെയാണ് ഈ ടീച്ചർ പെട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് കേസിന്റെ വിചാരണക്കായി ലോവെ കോടതിയിൽ എത്തിയത് തന്റെ കാമുകനായ വിദ്യാർത…