ആലപ്പുഴ – ചങ്ങനാശേരി എ.സി റോഡ് നവീകരണം: കൂടുതൽ ബോട്ട് സർവീസ് ഏർപ്പെടുത്തി; ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ ക്രമീകരണം ഇങ്ങനെ

തേർഡ് ഐ ബ്യൂറോ

കോട്ടയം: ആലപ്പുഴ – ചങ്ങനാശേരി എസി കനാൽ റോഡിന്റെ നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ സർവീസുകൾ ഏർപ്പെടുത്തി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ റൂട്ടിൽ കൂടുതൽ ബോട്ട് സർവീസുകൾ നടത്തും.

ആലപ്പുഴ-ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡ് നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ-സി റോഡിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് മദ്ധ്യാഹ്നം മുതൽ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലേക്കും തിരിച്ചും നെടുമുടി പുളിങ്കുന്ന് കിടങ്ങറ വഴി ജലഗതാഗതവകുപ്പ് കൂടുതൽ ബോട്ട് സർവീസുകൾ നടത്തും.

കൂടാതെ രാവിലെ 7 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 7 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് കുറഞ്ഞത് 400 രൂപ നിരക്കിൽ ( 15 മിനിറ്റ് സമയത്തേക്ക് പത്തുപേർക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്) ചങ്ങനാശ്ശേരി കേന്ദ്രീകരിച്ച് വാട്ടർ ടാക്‌സി സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർമാരുമായി ബന്ധപ്പെടാം. ചങ്ങനാശ്ശേരി-9400050343(വാട്ടർ ടാക്‌സി), ആലപ്പുഴ-9400050324, നെടുമിടി-9400050382, പുളിങ്കുന്നു-9400050378.

ബോട്ടുകളുടെ സമയം

തേർഡ് ഐ ന്യൂസിന്റെ വാട്സ് അപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Whatsapp Group 1 | Whatsapp Group 2 |Telegram Group

ആലപ്പുഴ-ചങ്ങനാശ്ശേരി
6.40 -നെടുമുടി പുളിങ്കുന്ന് കിടങ്ങറ (കണക്ഷൻ ബോട്ട്)
8.15- സി ബ്ലോക്ക് കാവാലം കിടങ്ങറ (കണക്ഷൻ ബോട്ട്)
13.00- നെടുമുടി പുളിങ്കുന്ന് കിടങ്ങറ (കണക്ഷൻ ബോട്ട് )
13 30 വേണാട്ട്കാട് പുളിങ്കുന്ന് വരെ
16 45 സി ബ്ലോക്ക് കാവാലം കിടങ്ങറ വഴി
17 30 വേണാട്ട് കാട് നെടുമുടി പുളിങ്കുന്ന് (കണക്ഷൻ ബോട്ട്)

നെടുമുടി- ചങ്ങനാശ്ശേരി
6.45 പുളിങ്കുന്ന് കിടങ്ങറ വഴി
8.20 പുളിങ്കുന്ന് കിടങ്ങറ വഴി
9.10- പുളിങ്കുന്ന് വരെ
13.30-പുളിങ്കുന്ന് വരെ
14.30-പുളിങ്കുന്ന് കിടങ്ങറ വഴി
19.30-പുളിങ്കുന്ന് കിടങ്ങറ വഴി

ചങ്ങനാശ്ശേരി-ആലപ്പുഴ
6.00 കിടങ്ങറ പുളിങ്കുന്ന് നെടുമുടി വരെ( കണക്ഷൻ ബോട്ട്)
8.45-കിടങ്ങറ രാമങ്കരി പുളിങ്കുന്ന് നെടുമുടി (കണക്ഷൻ ബോട്ട്)
11.30ന് കിടങ്ങറ പുളിങ്കുന്ന് നെടുമുടി വരെ
12.30-കിടങ്ങറ വെളിയനാട് കാവാലം സി ബ്ലോക്ക് വഴി
16.45-കിടങ്ങറ രാമങ്കരി പുളിങ്കുന്ന് നെടുമുടി (കണക്ഷൻ ബോട്ട്)